Loading
Prisilna poravnava

Ste se tudi sami znašli v prisilni poravnavi?

Večina podjetnikov na začetku delovanja ne ve, kaj je prisilna poravnava. Vsekakor pa se jim v teku njihovega poslovanja lahko zgodi, da se srečajo s postopkom prisilne poravnave. To je postopek, s katerim se podjetje poizkusi rešit pred popolnim stečajem. To je običajno še zadnja rešilna bilka pred propadom podjetja. 

Če prisilna poravnava uspe, lahko to pomeni, da podjetje počasi prične ponovno običajno poslovati. Medtem ko se pri postopku stečaja podjetje, ki je zadolženo izbriše iz sodnega registra in seveda zato ne obstaja več, je pri prisilni poravnavi postopek usmerjen k temu, da podjetje še vedno deluje. Tako lahko finančni strokovnjaki, kot je skupina P-S, uspešno rešijo podjetje v težavah. 

Kakšne je namen prisilne poravnave?

Veliko podjetnikov, ki se znajdejo v stiski, se torej vpraša, kakšen je namen, ki ga ima prisilna poravnava. Običajno se pri prisilni poravnavi izvede finančno prestrukturiranje. To prestrukturiranje bo podjetju omogočilo, da ponovno postane plačilno sposobno, kar pomeni, da bo lahko poplačalo svoje dolgove. 

Če se s pomočjo finančnega prestrukturiranja uspe zagotoviti ponovno finančno sposobnost, se običajno lahko zažene vse strukture v podjetju, ki tako zopet lahko pridobiva lasten zaslužek. Največja prednost omenjenega postopka je torej ta, da podjetje začne pridobivati denar, s katerim bo lahko poplačalo svoje upnike. 

Prisilna poravnava rešuje delovna mesta

Tako lahko rečemo, da je prisilna poravnava odlična rešitev tudi za vse ljudi, ki so v podjetju zaposleni. Reševanje zaposlenih je ključen in zelo pomembne del vsakega dobrega vodilnega kadra. S propadom podjetja se namreč vedno zgodi, da na cesti ostane ogromno ljudi. 

Prisilna poravnava pa tako lahko reši ne le podjetja, temveč tudi vseh ljudi, ki so v podjetju delali in posvetili svoje življenje. Vsak podjetnik, ki se znajde v težavah, bi moral vedno narediti vse, da ohrani delovna mesta svojih zaposlenih, saj s tem poskrbi za njihove družine, za njihovo življenje in zadovoljstvo.