Loading
Kadrovska mapa

Poenostavljeno projektno vodenje

 V vsakem podjetju je veliko dela z upravljanjem projektov in kadra, pa tudi z drugimi opravili pri poslovanju, ki nimajo neposredne povezave s samo dejavnostjo podjetja. Te obveznosti se ne dotikajo proizvodnje oziroma storitev, ki jih podjetje opravlja, zato v nekem smislu lahko pomenijo izgubo dragocenega časa in truda, ki bi ga sicer lahko vložili v delo. Na srečo si lahko te naloge olajšamo z naprednimi računalniškimi sistemi, ki nam omogočajo dober pregled nad poslovanjem podjetja, poenostavijo tudi vodenje projektov in upravljanje kadra.

Sistemi za vodenje projektov in upravljanje kadra

Večji računalniški poslovni sistemi imajo celo zbirko funkcionalnosti, ki nam pomagajo na tem področju. Za projektno vodenje je najprej pomemben dober dokumentni sistem, ki omogoča učinkovito delo z dokumenti in informacijami. Najbolj očitno je to v storitvenih podjetjih, ki delajo z digitalnimi vsebinami, saj potrebujejo vsi člani ekipe dostop do vseh relevantnih dokumentov, pogosto pa tudi sočasno delajo na istih datotekah. Dokumentni sistemi ob tem omogočajo tudi sprotno varnostno kopiranje in druge uporabne funkcije, ki jih s pridom izkoristimo pri projektnem delu.

Nadalje pa je za projektno vodenje gotovo pomembno tudi to, da znamo dobro upravljati z razpoložljivim kadrom. Za to lahko poskrbi kadrovska mapa, ki je vključena kot funkcionalnost naprednega poslovnega sistema. Kadrovska mapa nam pomaga pri oblikovanju učinkovitih delovnih skupin, pa tudi pri drugih nalogah bo prišla do izraza prednost, ki jo ponuja dober pregled nad razpoložljivo delovno silo. Tako je kadrovska mapa nepogrešljiv del sodobnih poslovnih sistemov, pa tudi v praksi se odlično izkaže, ko moramo poskrbeti za učinkovito projektno vodenje.

Druge ključne funkcionalnosti

Sodobni poslovni sistemi imajo še druge napredne funkcionalnosti. Omogočajo vsestransko delo z dokumenti, pregled pomembne poslovne inteligence, prevzamejo pa tudi upravljanje odnosov s strankami, poslovnimi partnerji in drugimi stiki. Tako imajo zelo velik potencial, če jih znamo pravilno izkoristiti.