Loading
Fotokopiranje načrtov

Fotokopiranje načrtov in tlorisov

Fotokopiranje je uporabno v več različnih priložnostih. Čeprav smo v digitalni dobi, je še vedno veliko dokumentov, ki jih moramo fotokopirati. Velikokrat se fotokopirajo kakšni načrti blokov, ali stanovanjskih sosesk. Če si lastnik nekega stanovanja želi doma pri sebi imeti natisnjen načrt celotnega bloka in tloris lastnega stanovanja, bo moral naročiti kopije obstoječih načrtov. 

Fotokopiranje takšnih načrtov je navadno precej zahtevno, saj so to večji in obsežnejši dokumenti. To pomeni, da bomo morali obiskati primerno fotokopirnico, kjer bodo imeli dovolj velike naprave, ki nam bodo omogočale varno in natančno kopiranje danih dokumentov. 

Fotokopiranje takšnih dokumentov velikokrat opravi kar biro, ki dokumente hrani, saj si ne želi izgubiti nobene dokumentacije, ki jo hrani. Načrti stavb so pomembni, saj jih potrebujejo ob vsaki prednosti ali adaptaciji zgradbe. V načrtu so namreč označena tui mesta kjer poteka električna napeljava, vodovod, kanalizacija in ostali ključni predeli vsakega stanovanja. To so podatki, ki zanimajo vsakogar, ki si želi prenoviti kupljeno stanovanje po svojem okusu. 

Tiskanje plakatov za ogromne oglasne panoje

Tiskanje plakatov navadno naročajo velika podjetja, ki si želijo določen izdelek izpostaviti tako, da ga promovirajo na ogromen plakatu, ki je postavljen sredi mesta. Tega se velikokrat poslužujejo saloni avtomobilov, ki si želijo čim boljšo in čim večjo prodajo avtomobilov določene blagovne znamke. 

Tiskanje plakatov je zahtevno delo. Pri tiskanju je potrebno paziti na več parametrov, ki jih mora tiskar upoštevati. Pomembno je, da so plakati natisnjeni na kvaliteten material, ki se ne bo uničil ob prvem slabem vremenu. Pred tiskom je potrebno natančno določiti barve in se dogovoriti o kvaliteti tiska. Bolj kot je tisk kvaliteten, dražji bo plakat. Zato moramo pred naročilom vedeti, koliko denarja lahko potrošimo za oddano naročilo. 

Tiskanje plakatov je dejavnost, ki jo opravlja več podjetij širom po Sloveniji. Pred tiskom si lahko izberemo želeno velikost plakata ter tudi njegovo obliko.