Loading
Microsoft Azure

Microsoft za strokovnjake

Večinoma podjetje Microsoft poznamo po operacijskem sistemu Windows, ki je najbolj priljubljena izbira uporabnikov osebnih računalnikov, znan pa je še programski paket Microsoft Office, ki je prav tako redno v uporabi med osebnimi uporabniki, kot tudi poslovnimi. A pri tem se poznavanje ponudbe podjetja Microsoft tudi konča, saj osnovni uporabniki niti nimajo potrebe po raziskovanju naprednejših programov in orodij, ki jih ta računalniški gigant ponuja. Strokovnjaki pa bodo vsaj v grobem seznanjeni še z nekaterimi drugimi koristnimi vsebinami širne ponudbe podjejta Microsoft.

Praktično neomejene možnosti odpira že programski jezik C sharp, ki ga je razvil prav Microsoft za namen enostavnejšega in bolj učinkovitega kodiranja programov za uporabo v operacijskem sistemu Windows. C sharp omogoča izdelavo uporabnih namiznih in spletnih aplikacij, ki bodo delovale v okoljih Windows in na strežnikih z operacijskim sistemom Windows Server, ta programski jezik pa je uporaben tudi v sklopu nekaterih programskih okolij, ki jih prav tako ponuja Microsoft. Omenimo na primer Microsoft Azure, ki je programsko okolje te vrste. Služi predvsem izdelavi in preizkušanju po meri izdelane programske opreme, pri tem pa omogoča uporabo številnih združljivih orodij in pripomočkov. Podprt je kajpada tudi programski jezik C sharp, ki je en izmed najbolj uporabnih pripomočkov v tem okolju. Microsoft Azure odpira mnoge možnosti za tiste, ki so vešči delovanja v takšnem okolju. Na voljo so številne storitve, ki določajo končno funkcionalnost tega okolja, tako da je skoraj nemogoče opisati vse, kar Azure omogoča. V zadnjem času je postalo to priljubljeno okolje za razvijanje mobilnih aplikacij, vedno omogoča učinkovito upravljanje podatkovnih zbirk, podpira pa tudi mnoge funkcionalnosti poslovne programske opreme. Microsoft Azure deluj v oblaku, kar še dodatno razširi spekter možnosti uporabe. Hkrati namreč lahko do istih storitev in vsebin dostopa več uporabnikov, tako da recimo poenostavimo tudi delo v skupini in deljenje skupnih datotek na daljavo.