Loading
blagovne znamke

Kaj so blagovne znamke?

Blagovne znamke so pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe (vključno z obliko blaga ali njihove embalaže) ali kombinacije barv.

Blagovne znamke so vsekakor srčika vsakega uspešnega podjetja. Z njimi podjetje poskrbi za svojo promocijo, promocijo kakovostnega blaga ali storitev, poskrbi tudi za stanovitnost ipd. Podjetje na ta način postane bolj prepoznavno. Gre za velik vpliv na podjetje.

Da ne bi prišlo do zlorabe, je smiselno poskrbeti za registracijo blagovne znamke. Registracija blagovne znamke poleg tega podjetju ustvari določeno kredibilnost, ki je izrednega pomena za dolgoročno poslovanje. Registracija znamke poskrbi, da podjetje zaščiti svojo intelektualno lastnino pred konkurenco.

Ko pride do kršitve patenta

Izumi so vsekakor izredno velikega pomena za določeno področje tehnike. Temu ustrezno jih je potrebno zaščititi s patentom, saj lahko hitro pride do raznih zlorab. Patent tako kot blagovna znamka sodi me pravice industrijske lastnine. Prijava patenta ščiti pravico, podeljeno prijavitelju izuma s strani pristojnega urada, za nek izum, ki je nov in dosega dovolj visoko izumiteljsko raven. Kljub zaščiti pa lahko nastopi kršitev patenta. Za kršitev patenta gre v primeru da nekdo uporablja predmet varstva pravice intelektualne lastnine ne da bi imel soglasje imetnika te pravice, razen če zakonodaja to dopušča. Če pride do take kršitve je potrebno o tem takoj obvestiti patentnega zastopnika. Ta nato poda svoje mnenje o domnevni kršitvi in v sodelovanju s pravnim oddelkom ugotovi, ali je do kršitve zares prišlo ter kakšni ukrepi bodo v primeru kršitve sledili.

V primeru, da gre za kršitev patenta je torej potrebno hitro ukrepati ter na ta način preprečiti oziroma čim bolj zmanjšati nastalo škodo.