Loading
ciklični akumulator

Akumulatorji za priklop na instalacijo sončnih celic

Sončne celice so zelo specifični vir električne energije. Po eni strani so zelo opevane od naravovarstvenikov, ker omogočajo pridelavo zelene energije brez izpustov ogljikovega dioksida, po drugi strani pa so nočna mora za inženirje energetike, saj je njihova vključitev v omrežje zaradi hitrega nihanja proizvedene energije velik izziv. Med vsemi alternativnimi viri so ravno sončne celice tiste, pri katerih lahko količina električne energije najhitreje niha, kar lahko zelo slabo vpliva na omrežje, če ni ustrezno regulirano.

Priklop instalacije sončnih celic na obstoječe električno omrežje se splača le, če jih je dovolj skupaj, da pripomorejo h konkretni pridelani količini električne energije. Manjše celice pa so bolj primerne za uporabo v zaprtih, lokalnih električnih krogotokih, kjer nihanje napetosti ne vpliva na zunanje priključke. Zato je za učinkovito izrabo sončne energije poleg sončnih celic potreben tudi priklop akumulatorja, ki bo shranil vso električno energijo kljub nihanju napetosti, hkrati pa bo sposoben oddajanja toka pod konstantnimi pogoji, kot jih zahtevajo električne naprave. Namenski ciklični akumulator je za ta namen najbolj primeren. Ciklični akumulator je namreč narejen z mislijo na konstantno polnjenje in praznenje in se v tem razlikuje od sodobnih akumulatorjev za male naprave, ki najbolje delujejo, če jih polnimo in praznimo s konstantnim tokom ter do konca. Zato je najpogosteje ciklični akumulator narejen s svinčeno kislinsko tehnologijo.

Taki akumulatorji so vsem znani kot avtomobilski akumulatorji. Isto tehnologijo uporablja akumulator za skuter, kjer je moč polnjenja še nekoliko manjša. Akumulator za skuter je dobrodošla alternativa cikličnemu akumulatorju v manjših instalacijah sončnih celic, kjer ni predvidena stalna uporaba. Za razliko od namenskih cikličnih akumulatorjev je akumulator za skuter precej bolj dostopen in zato cenejši, ima pa praviloma manjšo kapaciteto. Vseeno pa lahko za sončne celice uporabimo tudi akumulator za avto, ki je po tehnologiji zelo podoben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *